Xử lý nước thải

Xử lý nước thải ngành thuộc da

Thành phần, tính chất nước thải thuộc da Đặc trưng nước thải sản xuất gồm: Rửa, ngâm (hồi tươi): Nước thải nhiễm BOD, COD, SS, Cl-; ngâm vôi, tẩy lông, rửa, nạo bạc nhạc, rửa vôi, rửa: Nước thải có độ kiềm, BOD, Sunphit, SS cao. 

Ngâm axít: Nước thải nhiễm axit, DS.
Thuộc Crom: Nước thải nhiễm axit, Crom.
Rửa: Nước thải nhiễm axit, Crom.
Nhuộm ăn dầu: Nước thải nhiễm Crom, dầu, màu, BOD, COD, SS.
Hãm và rửa: Nước thải nhiễm màu, BOD.
Nhìn chung nước thải thuộc da chứa nhiều hóa chất tổng hợp như thuốc nhuộm, dung môi hữu cơ, hàm lượng TS, SS, độ màu, chất hữu cơ cao.
Nước thải thuộc da phức tạp do đặc tính của nó là tập hợp của nhiều dòng thải có tính chất khác nhau, có thể phản ứng với nhau:
   + Các dòng thải mang tính kiềm là nước thải từ công đoạn hồi tươi, ngâm vôi, khử lông. 
   + Nước thải của công đoạn làm xốp, thuộc Crom mang tính axit. 
Do đó, cần phải phân riêng dòng thải xử lý sơ bộ trước khi xử lý chung, cụ thể là tách riêng dòng ngâm vôi chứa Sunfit và dòng thuộc da chứa Crom. 
Do COD của nước thải khá cao, tỷ lệ BOD/COD lớn, có thể áp dụng biện pháp xử lý sinh học. Tuy nhiên, cần tiến hành xử lý hóa lý nhằm loại SS và các chất độc hại trước khi vào công trình xử lý sinh học.

Quy trình công nghệ truyền thống xử lý nước thải thuộc da (căn cứ vào những thành phần ô nhiễm nêu trên)

xu ly nuoc, xu ly nuoc thai, cong nghe xu ly nuoc, cong nghe xu ly nuoc thai, xu ly moi truong, vec, moi truong, cong ty xu ly moi truong, xu ly nuoc thai benh vien, xu ly nuoc thai sinh hoat, xu ly nuoc thai dan cu, xu ly nuoc thai cong nghiep, cong nghe xu ly nuoc thai hien dai, so do xu ly nuoc thai, nguyen ly xu ly nuoc thai, so do xu ly nuoc, nguyen ly xu ly nuoc, loc nuoc, ro, cong nghe ro, tham thau nguoc, cong nghe xu ly moi truong, thiet bi xu ly nuoc, thiet bi xu ly nuoc thai

Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý nước thải thuộc da

Tiền xử lý:

Đối với dòng nước thải nếu sử dụng Crom 6+:

Nước thải được bơm đến bể trộn phản ứng khử Cr6+ thành Cr3+ sau đó nhập dòng để xử lý chung. 
Nước thải theo hệ thống thoát nước đi qua song chắn rác (SCR)) đến hố thu. SCR  có tác dụng loại bỏ cặn bẩn, các tạp chất thô. Nước thải được bơm lên bể tuyển nổi nhằm loại bỏ hoàn toàn lượng rác, dầu mỡ có trong nước thải rồi chảy xuống bể điều hòa, đây là một điều rất đáng lưu ý vì lượng rác tinh có trong nước thải thuộc da rất nhiều, nếu không xử lý triệt để tại đây bùn sẽ phá hỏng các công trình phía sau.

 Nước thải trong bể điều hòa được sục khí nhằm ổn định nước thải về lưu lượng và nồng độ.
 Tiếp theo NT được cho qua bể phản ứng có châm định lượng phèn và điều chỉnh về pH thích hợp cho quá trình keo tụ tạo bông.

-  Nước thải tiếp tục chảy qua bể  lắng, tại đây bùn được lắng xuống bởi trọng lực, phần nước trong sẽ chảy qua bể kị khí UASB. 

- Với các chỉ danh BOD, COD quá lớn nên chúng ta cần xử lý khị khí nhằm đưa BOD về dưới mức 1000 mg/lít. UASB là công nghệ nước thải chảy ngược qua lớp bùn là quần thể vi sinh sống trong điều kiện không có oxi. Quá trình phân hủy kị khí là quá trình phân hủy sinh học chất hữu cơ trong điều kiện không có oxy. Phân hủy kị khí có thể chia làm 6 quá trình:
   1.Thủy phân

   2. Lên men các amino acid và đường

   3. Phân hủy kị khí các acid béo mạch dài và rượu (alcohols)

   4. Phân hủy kị khí các acid béo dể bay hơi (ngoại trừ acid acetic)

   5. Hình thành khí methane từ acid acetic

   6. Hình thành khí methane từ hydrogen và CO2.

 - Nước thải được cho qua bể lọc sinh học hiếu khí. Phương pháp sinh học hiếu khí sử dụng nhóm vi sinh vật hiếu khí, hoạt động trong điều kiện cung cấp oxy liên tục. Các vi sinh vật này sẽ phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải và thu năng lượng để chuyển hóa thành tế bào mới, một phần chất hữu cơ bị oxy hóa hoàn toàn thành CO2, H2O, NO3-, SO42-,… Quá trình phân hủy các chất hữu cơ nhờ vi sinh vật gọi là quá trình oxy hóa sinh hóa.

- Sau khi xử lý ở bể sinh học hiếu khí nước thải tiếp tục chảy sang bể lắng đợt 2 để loại bỏ bùn hoạt tính. 
- Sau cùng nước thải được cho qua bể khử trùng được châm định lượng Clo để diệt khuẩn nước xử lý. Sau đó được bơm qua cột lọc áp lực chứa cát thạch anh nhằm xử lý triệt để các chất cặn bẩn và khử màu trong nước thải đạt tiêu chuẩn  rồi thải ra nguồn tiếp nhận.
- Lượng bùn hoạt tính từ bể lắng đợt 2 được tuần hoàn về bể sinh học hiếu khí để duy trì mật độ của vi sinh vật. Bùn dư được dẫn về bể nén bùn.

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):
Nội dung (*): (vui lòng viết tiếng việt có dấu)   Thiet ke website pro
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT: