TÍNH NĂNG

Hạt Purolite A400 là hạt nhựa trao đổi anion dạng bazơ mạnh có cấu trúc gel Type I (Gel type). Là hạt nhựa copolymer có nguồn gốc từ Styren-divynylbenzene với nhóm chức Type I Quaternary Ammonium.

Cấu trúc polymer                                  : Crosslinked Polystyrene Divinylbenzene

Dạng vật lý                                             : Hạt màu trắng ngà

Nhóm chức                                           : Type I quaternary Ammonium

Ion dạng vận chuyển                           : Cl-

Tỷ trọng vận chuyển                            : 680 – 695 g/l (42 – 43.5 lb/ft3)

Kích thước hạt                                      : -U.S. Standard Screen

                                                                  16 – 50 mesh, wet

                                                                  +1.2 mm <5%, -0.3 mm <1%

Moisture Retention                              : 48 – 54%

Tỷ trọng riêng, moist Na+ Form        : 1.08

Tổng dung lượng trao đổi                  : 1.3 eq/l min.3.7 eq/kg min.

Nhiệt độ vận hành, Na+ Form           : 60oC  (140oF) max.

Khoảng pH ổn định                             : 0 – 13

Khoảng pH hoạt động                        : 0 – 8

 Điều kiện vận hành tiêu chuẩn

Quá trình

Lưu lượng

Dung dịch

Thời gian

Lượng

Phục vụ

8 – 40 BV/h

8 – 40 m3/h/m3 hạt nhựa

Nước đã qua trao đổi cation

Theo thiết kế

Theo thiết kế

Rửa ngược

15 – 20 m3/h

Nước

5 – 20 phút

1.5 – 3 BV

 

 

10oC40oC

 

1.5 – 3m3/m3

TáI sinh

2 – 4 BV/h,

2 – 4 m3/h/m3 hạt nhựa

4 – 6% NaOH

30 – 60 phút

64 – 160 g/lít

Rửa chậm

2 – 7 BV/h

2 – 7 m3/h/m3 hạt nhựa

Nước đã qua trao đổi cation

Khoảng 30 phút

2 – 3 BV

2 – 3 m3/m3

Rửa nhanh

8 – 40 BV/h

8 – 40m3/h/m3 hạt nhựa

Nước đã qua trao đổi cation

Khoảng 20 phút

3 – 6 BV

3 – 6m3/m3

Ms Chính

Hotline: 0978958768

Ms Ngọc

Hotline: 0977777777

Mr Mạnh

Hotline: 0966666666

HÌNH ẢNH NỘI THẤT

Tên sản phẩm: Nhựa trao đổi ion Purolite A400

Giá: Liên hệ