TÍNH NĂNG

Đồng hồ đo đa năng pH/EC/TDS/ NHIỆT ĐỘ - Model: HI 991404

Thang đo pH: 0.0 to 14.0 pH

Thang đo EC: 0 to 3999 µS/cm

Thang đo TDS: 0 to 2000 ppm (mg/L)

Thang đo nhiệt độ: 0.0 to 60.0°C (32 to 140°F)

Độ phân dải pH: 0.1 pH

Độ phân dải EC: 1 µS/cm

Độ phân dải TDS: 1 ppm

Độ phân dải nhiệt độ:  0.1°C (0.1°F)

Độ chính xác pH: ±0.1 pH

Độ chính xác EC/TDS: ±2% F.S.

Độ chính xác nhiệt độ: ±0.5°C (±1°F)

Hiệu chuẩn pH tự động: 1 hoặc 2 điểm với 2 điểm đệm đã được nhớ; EC/TDS: tự động, 1 điểm.

Điện cực pH:  HI 1293D

Điện cực EC/TDS:  HI 7630 (fixed) EC/TDS

Nhiệt độ môi trường:  0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95%

Nguồn cung cấp:   12 Vdc adapter.

Kích thước:  160 x 105 x 31 mm (6.3 x 4.1 x 1.2")

Đồng hồ đo đa năng pH/EC/TDS/ NHIỆT ĐỘ - Model: HI 991404

Thang đo pH: 0.0 to 14.0 pH

Thang đo EC: 0 to 3999 µS/cm

Thang đo TDS: 0 to 2000 ppm (mg/L)

Thang đo nhiệt độ: 0.0 to 60.0°C (32 to 140°F)

Độ phân dải pH: 0.1 pH

Độ phân dải EC: 1 µS/cm

Độ phân dải TDS: 1 ppm

Độ phân dải nhiệt độ:  0.1°C (0.1°F)

Độ chính xác pH: ±0.1 pH

Độ chính xác EC/TDS: ±2% F.S.

Độ chính xác nhiệt độ: ±0.5°C (±1°F)

Hiệu chuẩn pH tự động: 1 hoặc 2 điểm với 2 điểm đệm đã được nhớ; EC/TDS: tự động, 1 điểm.

Điện cực pH:  HI 1293D

Điện cực EC/TDS:  HI 7630 (fixed) EC/TDS

Nhiệt độ môi trường:  0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95%

Nguồn cung cấp:   12 Vdc adapter.

Kích thước:  160 x 105 x 31 mm (6.3 x 4.1 x 1.2")

Trên góc trái có Mã HTML ông clik vào đó sau pest Mã Nhúng Youtube vào đây là ok Link dowload thì up bình thường ở chỗ ảnh up file ở đây nè

 

 

Ms Chính

Hotline: 0978958768

Ms Ngọc

Hotline: 0977777777

Mr Mạnh

Hotline: 0966666666

HÌNH ẢNH NỘI THẤT

Tên sản phẩm: Đồng hồ đo đa năng pH/EC/TDS/ NHIỆT ĐỘ - Model: HI 991404

Giá: Liên hệ